Sách nào ảnh hưởng đến loài người nhất?

Từ khóa: Sách
Kinh phật kinh thánh các loại kinh dịch

Trả lời

Kinh phật kinh thánh các loại kinh dịch

Sách giáo khoa.

Cho đến nay, cuốn sách này đã xuất bản hơn 7 tỷ bản và trở thành app free trên smartphone, sách được dịch ra khoảng 2400 thứ tiếng trên toàn cầu. hầu hết nền văn minh nhân loại phát triển trên cơ sở của cuốn sách này. Sách có niên đại 3500 năm được bảo tồn y nguyên nội dung cho đến ngày nay.

Tui nghĩ là gia phả tổ tiên dòng họ :v