Ai đã lập trình cho ADN?

Các ADN sao chép và mã hóa thông tin di truyền. Thông tin ko thể tự nhiên sinh ra . Như chiếc laptop, nếu không cài win nó chỉ là đồ chơi thôi không thể làm việc được. Vậy thông tin di chuyền được mã hóa và sao chép bởi nhà lập trình nào?

Từ khóa: Khoa học
Theo mình đó là các định luật vật lý, hóa học, sinh học. Các định luật này chi phối các hợp chất, từ đó dần tạo thành ADN đơn giản nhất, rồi lại dựa vào đó mà tiến hóa đến ngày nay.
Mình đoán vậy thôi, chứ trả lời đc câu hỏi này thì giải Nobel chắc ko đủ đâu :D

Trả lời

Theo mình đó là các định luật vật lý, hóa học, sinh học. Các định luật này chi phối các hợp chất, từ đó dần tạo thành ADN đơn giản nhất, rồi lại dựa vào đó mà tiến hóa đến ngày nay.
Mình đoán vậy thôi, chứ trả lời đc câu hỏi này thì giải Nobel chắc ko đủ đâu :D
Cái mà chúng ta chưa biết thì gọi nó là tự nhiên, từ bigbang tới giờ mọi cái tự nhiên lập trình cả thôi.hi tôi nghĩ vậy