Tên những cuốn sách mà chuyên gia yêu thích là gì ạ?

Trả lời

Chào bạn,

Sách mình yêu thích thì nhiều lắm, nhưng mình sẽ liệt kê ở đây những cuốn sách về đào tạo, đặc biệt là đào tạo trực tuyến để các bạn có thể tham khảo về chuyên môn nhé:

  • Cẩm nang phương pháp sư phạm - Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phương, Phạm Thị Thuý, Lê Viết Chung

  • Virtual Training Guidebook, Cindy Huggett

  • Virtual Training Basic, Cindy Huggett

  • Virtual Training Tools and Template, Cindy Huggett

  • The Successful Virtual Classroom, Darlene Christopher

  • Interact and Engage, Kassy Laborie

Cảm ơn bạn,

Nội dung liên quan

Một cuốn sách về tâm linh mà bạn yêu thích là?

Bạn thích đọc truyện tranh hay truyện chữ hơn?

Một cuốn sách về tình yêu mà bạn thích nhất?

Mình là cuốn: Quên một người là chuyện của thời gian

Điều gì quan trọng nhất đối với một con người?

[Câu hỏi sưu tầm] Rất nhiều sách đọc xong rồi quên, vậy còn đọc làm gì?

Nguồn câu hỏi và hình ảnh: bạn Hà Ngọc - Trạm Review Sách

https://cdn.noron.vn/2021/12/01/261454256102173077166797592550534610242466088n-1638335354.jpg

Kỹ sư IT Việt Nam đang nhận lương bao nhiêu một tháng?