Một cuốn sách về tâm linh mà bạn yêu thích là?

Từ khóa: Sách
"Hành trình về phương Đông" là cuốn mở đường cho quá trình thức tỉnh và phát triển tâm linh của bản thân mình. Và sau đó là các tập sách của bác Nguyên Phong, Osho hay Krishnamurti. Hiện tại mình đang đọc "Luật tâm thức" của Ngô Sa Thạch

Trả lời

"Hành trình về phương Đông" là cuốn mở đường cho quá trình thức tỉnh và phát triển tâm linh của bản thân mình. Và sau đó là các tập sách của bác Nguyên Phong, Osho hay Krishnamurti. Hiện tại mình đang đọc "Luật tâm thức" của Ngô Sa Thạch

Mình rất thích series sách tâm linh của thầy Nguyên Phong, ngoài ra thì vẫn luôn là Siddhartha nhé :) mình yêu sự sâu sắc nhưng lại vô cùng bình dị của tác phẩm ấy.

Tarot.. người trở về từ cõi sáng....

cuốn sách phúc lạc thánh thiện

TVTL rất ấn tượng với cuốn này ạ ^^