Những thành tựu nào của văn minh hy lạp và la mã cổ đại còn được bảo tồn và sử dụng đến ngày nay?

Từ khóa: Lịch sử, Văn hóa
Huhu kể chi tiết thì đến mai cũng không hết. Nói chung là họ đặt nền móng cho văn minh phương Tây với thành tựu ở mọi mặt: kiến trúc, nghệ thuật, luật, triết, toán, thi ca, vân vân. Thà hỏi là những thứ nào KHÔNG còn được bảo tồn và sử dụng có khi còn dễ hơn 😂

Trả lời

Huhu kể chi tiết thì đến mai cũng không hết. Nói chung là họ đặt nền móng cho văn minh phương Tây với thành tựu ở mọi mặt: kiến trúc, nghệ thuật, luật, triết, toán, thi ca, vân vân. Thà hỏi là những thứ nào KHÔNG còn được bảo tồn và sử dụng có khi còn dễ hơn 😂
Nếu nói là thành tựu thì nhiều lắm, nói chung là họ đặt nền tảng cho nền văn minh phương tây hiện tại. Nhưng nếu là thành tựu quan trọng nhất, thì mình nghĩ là tinh thần nghiên cứu khoa học.
Cụ thể là tinh thần tìm tòi, khám phá, cố gắng tìm hiểu đến tận cùng bản chất của vũ trụ. Cũng như sự cẩn thận, khác quan trong nghiên cứu sử liệu, tài liệu. Những điều đó đã góp phần không nhỏ cho việc phát triển các ngành khoa học của châu Âu sau này

Chữ cái Latinh và chữ số La Mã đến tận bây giờ vẫn được sử dụng. Và họ còn tạo ra được lịch dương lịch nữa.

Từ những hiểu biết khoa học của nguời phương Đông cổ đại, nguời Hy Lạp đã khái quát thành những định lý, định đề, đặt nền mỏng cho sự ra đời của các khoa học sau này như định Lý Pi-ta-go,định lí Ta-lét, định luật Ác-si-mét.