Bạn thích nền Văn Minh Cổ Đại nào nhất?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Mình thích văn minh Trung Hoa, không chỉ bởi cũng hội tụ đầy đủ những dấu ấn rất riêng trên các góc độ về nghệ thuật, chính trị quân sự mà còn ở yếu tối dung hoa giữa tôn giáo và chính trị. Ở Trung Quốc dù cho thời đại nào dù pháp gia thắng thế hay nho gia lấn át thì các tôn giáo và hệ tư tưởng khác chỉ cần hòa nhập đều có thể được chấp nhận và chung sống, tạo nên cái Bách gia đua tranh góp phần nên sự rực rỡ của văn minh Hoa Hạ, không như bên La Ngọ, sau 1 thời gian thờ thần zeus sau khi qua thời chúa cái là quên cái rụp thậm chí rớt xuống vai trò hạng 2

Trả lời

Mình thích văn minh Trung Hoa, không chỉ bởi cũng hội tụ đầy đủ những dấu ấn rất riêng trên các góc độ về nghệ thuật, chính trị quân sự mà còn ở yếu tối dung hoa giữa tôn giáo và chính trị. Ở Trung Quốc dù cho thời đại nào dù pháp gia thắng thế hay nho gia lấn át thì các tôn giáo và hệ tư tưởng khác chỉ cần hòa nhập đều có thể được chấp nhận và chung sống, tạo nên cái Bách gia đua tranh góp phần nên sự rực rỡ của văn minh Hoa Hạ, không như bên La Ngọ, sau 1 thời gian thờ thần zeus sau khi qua thời chúa cái là quên cái rụp thậm chí rớt xuống vai trò hạng 2

Nền văn minh Trung Quốc <3

Văn minh Hi Lạp và La Mã cổ đại. Thần thoại, sử thi, nghệ thuật kiến trúc, hội họa, điêu khắc, tôn giáo,... của 2 nền văn minh này rất thú vị

Ai cập cổ đại và các câu chuyện về các vị thần... Isis thần Ra( mặt trời) vvv....

cac-vi-than-ai-cap-14