Khi nhìn từ CHUA, bạn nghĩ ngay đến quả nào?

  1. Ẩm thực

Từ khóa: 

ẩm thực

Tui không nghĩ tới quả nào cả. Tui thấy từ "Chua" này có vị khá là ngọt. Kiểu vị giống một ly nước cam bỏ nhiều đường vậy.

Trả lời

Tui không nghĩ tới quả nào cả. Tui thấy từ "Chua" này có vị khá là ngọt. Kiểu vị giống một ly nước cam bỏ nhiều đường vậy.

Quả chanh và quả sấu 🍋