Hãy thuyết phục tôi mua sách trên Noron, cho dù bạn đọc hết cuốn sách về kỹ thuật bán hàng cũng không thể thuyết phục được?

  1. Sách

  2. Noron

Từ khóa: 

sách

,

noron

Theo nguyên tắc Marketing thì chúng ta chỉ bán cho khách hàng thứ họ có nhu cầu. Còn khi đã không có nhu cầu thì tất cả mấy cái kỹ năng bán hàng đều vô dụng. Tôi có thể bỏ vài triệu ra mua một cái bán phím cơ trong khi người khác chỉ bỏ 100k mua cái bàn phím thông thường. Tương tự vậy tôi sẽ chẳng bao giờ rút ra 20 triệu để mua iphone đơn giảm vì tôi không hề cần nó. Thuyết phục người khác mua thứ họ không có nhu cầu là điều không thể

Trả lời

Theo nguyên tắc Marketing thì chúng ta chỉ bán cho khách hàng thứ họ có nhu cầu. Còn khi đã không có nhu cầu thì tất cả mấy cái kỹ năng bán hàng đều vô dụng. Tôi có thể bỏ vài triệu ra mua một cái bán phím cơ trong khi người khác chỉ bỏ 100k mua cái bàn phím thông thường. Tương tự vậy tôi sẽ chẳng bao giờ rút ra 20 triệu để mua iphone đơn giảm vì tôi không hề cần nó. Thuyết phục người khác mua thứ họ không có nhu cầu là điều không thể