Tại sao rượu đắng nhưng người ta vẫn uống?

  1. Ẩm thực

Từ khóa: 

ẩm thực

Rượu có chất gây nghiện, giống như thuốc lá hút vào nó rất đắng nhưng hút nhiều thì thành thói quen và nó còn có chất gây nghiện nên người ta khó chấm dứt tình trạng đó. Hoặc có thể là do phong tục thời xưa, ví dụ như là: "Là con trai phải biết hút thuốc rượu chè cờ bạc thế mới là đàn ông."
Trả lời
Rượu có chất gây nghiện, giống như thuốc lá hút vào nó rất đắng nhưng hút nhiều thì thành thói quen và nó còn có chất gây nghiện nên người ta khó chấm dứt tình trạng đó. Hoặc có thể là do phong tục thời xưa, ví dụ như là: "Là con trai phải biết hút thuốc rượu chè cờ bạc thế mới là đàn ông."