Bạn hãy giải thích Chính Trị cho một đứa trẻ 5 tuổi?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Khi đi siêu thị chuẩn bị bữa tối bố thích lẩu, mẹ thích salad con thích mua kem. Nếu con có thể làm cho cả nhà ta vui vẻ ăn kem vào bữa tối thì đó là chính trị.

Trả lời

Khi đi siêu thị chuẩn bị bữa tối bố thích lẩu, mẹ thích salad con thích mua kem. Nếu con có thể làm cho cả nhà ta vui vẻ ăn kem vào bữa tối thì đó là chính trị.