Đông Y hay Tây Y, bạn tin tưởng cái nào hơn?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Lấy trường hợp bạn bị gãy xương.
Đông y giúp bạn mau lành xương hơn Tây y.
Trong Đông y, xương của bạn có thể lành nhanh mà không cần chỉnh xương, cho nên có thể dẫn đến biến dạng xương. Lúc đấy muốn xương như ban đầu thì chỉ có nước gõ (gãy) đi chữa lại. Còn Tây y thì thì có các phương pháp cố định xương trước rồi mới đến việc lành xương sau.
Ở mặt này không hẳn Đông y bất lợi nhé. Vì ngay từ đầu vẫn cố định xương được mà.
Lại nói đến việc sốt (không nói sâu về sốt gì riêng biệt, nói chung chung ạ).
Tây y sẽ kê cho bạn những đơn thuốc có thể có kháng sinh. Và chúng ta đều biết dùng kháng sinh nhiều sẽ thế nào mà. Hơn nữa, nên uống hết liều thuốc được kê thì mới dứt tận gốc bệnh, chứ không phải thấy êm là dừng, này không đúng.
Còn Đông y, chúng ta có xông nóng với cây cỏ, vân vân, cũng khỏi chứ bộ. Xông xong cảm giác rất khoẻ người, thật sự. Nhưng bất cẩn sẽ bị phỏng,..
Chúng ta đều biết gì cũng có mặt tốt - xấu. Đông y là kết tinh kinh nghiệm và tâm huyết bao đời, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Lỗ Tấn,... Từ "thầy lang" rồi có "lang băm". Đừng lấy cái xấu, cái biến tính để đại diện cho mặt tốt nguyên bản, buồn lắm... Đừng vì cái xấu này mà chối bỏ công sức bao đời truyền lại và phát triển.
Tây y và Đông y đều có mục đích giúp người và cứu người. Trân trọng cả hai và tìm phương pháp phòng và chữa bệnh phù hợp cho riêng cơ địa của mình. Nhé?
Trả lời
Lấy trường hợp bạn bị gãy xương.
Đông y giúp bạn mau lành xương hơn Tây y.
Trong Đông y, xương của bạn có thể lành nhanh mà không cần chỉnh xương, cho nên có thể dẫn đến biến dạng xương. Lúc đấy muốn xương như ban đầu thì chỉ có nước gõ (gãy) đi chữa lại. Còn Tây y thì thì có các phương pháp cố định xương trước rồi mới đến việc lành xương sau.
Ở mặt này không hẳn Đông y bất lợi nhé. Vì ngay từ đầu vẫn cố định xương được mà.
Lại nói đến việc sốt (không nói sâu về sốt gì riêng biệt, nói chung chung ạ).
Tây y sẽ kê cho bạn những đơn thuốc có thể có kháng sinh. Và chúng ta đều biết dùng kháng sinh nhiều sẽ thế nào mà. Hơn nữa, nên uống hết liều thuốc được kê thì mới dứt tận gốc bệnh, chứ không phải thấy êm là dừng, này không đúng.
Còn Đông y, chúng ta có xông nóng với cây cỏ, vân vân, cũng khỏi chứ bộ. Xông xong cảm giác rất khoẻ người, thật sự. Nhưng bất cẩn sẽ bị phỏng,..
Chúng ta đều biết gì cũng có mặt tốt - xấu. Đông y là kết tinh kinh nghiệm và tâm huyết bao đời, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Lỗ Tấn,... Từ "thầy lang" rồi có "lang băm". Đừng lấy cái xấu, cái biến tính để đại diện cho mặt tốt nguyên bản, buồn lắm... Đừng vì cái xấu này mà chối bỏ công sức bao đời truyền lại và phát triển.
Tây y và Đông y đều có mục đích giúp người và cứu người. Trân trọng cả hai và tìm phương pháp phòng và chữa bệnh phù hợp cho riêng cơ địa của mình. Nhé?
Tôi xin nêu quan điểm cá nhân là tôi sẽ chọn đông y. Cả đông y và Tây y đều có những những ưu và nhược điểm. Tuy nhiên yếu tố tinh thần trong đông y khiến mình hài lòng nhất. Thực tế chứng minh rằng, với một tâm hồn lạc quan, yêu đời, bệnh trạng của con người có thể bị chuyển hóa từ xấu thành tốt, từ đoản mệnh đến sống lâu. Tôi rất tâm đắc lời dạy của danh y Tuệ Tĩnh.
Bế tinh dưỡng khí tồn thần.
Thanh tâm quả dục thủ chân luyện hình.

Bạn đi bệnh viện nhiều hơn hay đi thầy lang nhiều hơn. Riêng mình không bao giờ đi thầy lang nhé.