Có phải Tây y chỉ chữa được phần ngọn, Đông Y chữa được phần gốc?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

V Đông y mà chữa được phần gốc thì bảo mấy ông thầy lang ấy bị cái gì thì đừng mò đến bệnh viện nữa nhé

Trả lời

V Đông y mà chữa được phần gốc thì bảo mấy ông thầy lang ấy bị cái gì thì đừng mò đến bệnh viện nữa nhé