Có bao nhiêu màu sắc Gỗ tất cả?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Chưa hiểu bạn đỉnh hỏi gỗ gì. Nhưng nếu là gô x Acrylic thì nó có khoảng 50 màu

Trả lời

Chưa hiểu bạn đỉnh hỏi gỗ gì. Nhưng nếu là gô x Acrylic thì nó có khoảng 50 màu