Bạn học tất cả bao nhiêu nghề?

  1. Hướng nghiệp

Tôi

1. Giáo viên mần mon

2. Kế toán

3. Sale

4. Kinh doanh

5. Nội trợ

6.osin

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Mình là 4 nghề

1. Nhà khoa học

2. Giảng viên / Trợ giảng

3. Lập trình viên (freelancer/Fresh)

4. Thiết kế đồ hoạ (freelancer/Fresh)

Trả lời

Mình là 4 nghề

1. Nhà khoa học

2. Giảng viên / Trợ giảng

3. Lập trình viên (freelancer/Fresh)

4. Thiết kế đồ hoạ (freelancer/Fresh)

1 nghề làm vợ

1 nghề giáo viên

1 nghề
Nghề giáo viên mầm non

1 nghề

1 nghề
Giáo viên Mầm Non
1 nghề

1 nghề giáo viên