Khái niệm " truyền thông đa phương tiện" được hiểu như thế nào?

  1. Truyền thông đa phương tiện

Từ khóa: 

truyền thông đa phương tiện

"thuật ngữ truyền thông đa phương tiện dùng để chỉ các thông tin như dữ liệu, tiếng nói, đồ họa, hình ảnh tĩnh, âm thanh và phim ảnh được các mạng truyền đi cùng thời điểm"

ví dụ như video streaming hay hội nghị truyền hình,...

Trả lời

"thuật ngữ truyền thông đa phương tiện dùng để chỉ các thông tin như dữ liệu, tiếng nói, đồ họa, hình ảnh tĩnh, âm thanh và phim ảnh được các mạng truyền đi cùng thời điểm"

ví dụ như video streaming hay hội nghị truyền hình,...

Ở mỗi nơi đều có một truyền thống khác nhau
Truyền thông đa phương tiện là người ứng dụng công nghệ thông tin vào sáng tạo, thiết kế, phát triển các ứng dụng đa phương tiện trong các lĩnh vực ở truyền thông, giải trí, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác; thông qua các việc cụ thể như viết kịch bản phim, thiết kế đồ họa, biên tập Âm thanh, xử lý hình ảnh, sử dụng các kỹ thuật thiết kế và lập trình 2D, 3D trên máy tính.
Truyền thông đa phương tiện là việc ứng dụng công nghệ thông tin để sáng tạo, thiết kế, xây dựng những ứng dụng đa phương tiện trong lĩnh vực truyền thông (quảng cáo, truyền hình, internet…), giải trí (game, điện ảnh, hoạt hình…), giáo dục (học điện tử, minh họa trực quan…) và nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống.