Muốn tìm hiểu môi trường làm việc của một công ty thì tìm ở đâu?

  1. Kiến thức chung

Mình đang muốn tìm hiểu môi trường làm việc của một công ty, lương bổng, phúc lợi, chế độ đãi ngộ do người đã từng hay đang làm việc trong các công ty đó đánh giá chứ không phải do các công ty tự giới thiệu thì tìm ở đâu mọi người. Có trang web nào ở Việt Nam chuyên về những thông tin như vậy không?
Từ khóa: 

kiến thức chung

Mình lang thang đã tìm được vài trang. ITviec.com là trang tuyển dụng có kèm thêm phần đánh giá chuyên các công ty IT. Có một trang đầy đủ hơn là Haymora.com trong đó có đầy đủ các ngành và có vẻ chuyên về đánh giá hơn. Có cả đánh giá lương, phúc lợi, phỏng vấn.. trên trang này. Có thể có những trang khác mà mình không biết

Trả lời

Mình lang thang đã tìm được vài trang. ITviec.com là trang tuyển dụng có kèm thêm phần đánh giá chuyên các công ty IT. Có một trang đầy đủ hơn là Haymora.com trong đó có đầy đủ các ngành và có vẻ chuyên về đánh giá hơn. Có cả đánh giá lương, phúc lợi, phỏng vấn.. trên trang này. Có thể có những trang khác mà mình không biết

Thông qua trên mạng