Ngành y cần giỏi những môn nào?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

y học

,

ngành y

,

hướng nghiệp

Giáo dục công dân 😊
Trả lời
Giáo dục công dân 😊
Toán hóa sinh
Khối B toán hóa sinh
Những môn nào liên quan tới nó í
toán hóa sinh.