Trả lời cho câu 2 người tự dưng gặp nhau?

  1. Giới tính

Thực ra chúng ta gặp được nhau là do ý chí của chúng ta. Không có gì là tự dưng cả
Từ khóa: 

tâm lý

,

tình yêu

,

giới tính