Cách để thấu hiểu người khác mà không làm họ tổn thương?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Luôn lắng nghe ... Tâm sự cùng ng đó ... Thấu hiểu những j họ đã trải qua ...

Trả lời

Luôn lắng nghe ... Tâm sự cùng ng đó ... Thấu hiểu những j họ đã trải qua ...

Tìm hiểu qua bạn bè của họ
Luôn lắng nghe thấu hiểu và đồng cảm