Ngôn ngữ lập trình tốt nhất hiện nay?

Hien nay co rat nhieu ngon ngu lap trinh? Vay theo ban ngon ngu nao la tot nhat?

Từ khóa: ngôn ngữ, lập trình, Lập trình

Một người anh mình khá thân trong ngành IT có lần nói rằng: "Không có ngôn ngữ nào tốt nhất. Chỉ có ngôn ngữ tốt nhất trong suy nghĩ người lập trình viên và trong chính ưu điểm của nó."

Trả lời

Một người anh mình khá thân trong ngành IT có lần nói rằng: "Không có ngôn ngữ nào tốt nhất. Chỉ có ngôn ngữ tốt nhất trong suy nghĩ người lập trình viên và trong chính ưu điểm của nó."

C/C++ –

Không có ngôn ngữ nào là tốt nhất đâu bạn ơi, tư duy lập trình mới là thứ đáng giá nhất.

JavaScript