Làm sao để học tốt lập trình?

  1. Lập trình

Từ khóa: 

lập trình

Mình từng viết 1 bài rất dài trả lời câu hỏi này. Bạn có thể tham khảo ở đường dẫn sau:

Trả lời

Mình từng viết 1 bài rất dài trả lời câu hỏi này. Bạn có thể tham khảo ở đường dẫn sau:

Tìm kiếm kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình và thực hành, sáng tạo ra nhiều bài lập trình khác nhau theo đúng nguyên tắc. Chúc bạn may mắn
Tìm kiến thức cơ bản về lập trình

Nghỉ ên ccứu tài liệu nhiều

Tìm kiến thức cơ bản về lập trình