Bạn có thấy giá BĐS hiện nay ở TP.HCM, cũng như ở vài nơi đang tăng rất nhanh? Liệu mua bán nhà đất hiện là một kênh đầu tư tốt?

  1. Đầu tư & Tài chính

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

Cần có kiến thức để nhìn nhận và phân tích thị trường nếu bạn không muốn thất bại, giá tăng nhanh do nhiều yếu tố..nhưng nếu giá bị làm giá, bị cò đất thổi phồng, mọi người đua nhau lao vào đầu tư đến lúc bong bóng bất động sản vỡ ôm nhau khóc thôi, vì thực chất giá trị không đúng giá trị thực và cầu về bất động sản không nhiều....
Trả lời
Cần có kiến thức để nhìn nhận và phân tích thị trường nếu bạn không muốn thất bại, giá tăng nhanh do nhiều yếu tố..nhưng nếu giá bị làm giá, bị cò đất thổi phồng, mọi người đua nhau lao vào đầu tư đến lúc bong bóng bất động sản vỡ ôm nhau khóc thôi, vì thực chất giá trị không đúng giá trị thực và cầu về bất động sản không nhiều....
Đầu tư đúng thời điểm và tầm nhìn xa xem có phát triển ko ?

Không biết

BĐS là kênh đầu tư tốt với người phù hợp và may mắn. Mình thấy rất nhiều người làm giàu nhanh từ BĐS, và mình cũng quen nhiều người thất bại. BĐS cần vốn tương đối nhiều, cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bạn nên tìm hiểu thật kỹ.
Còn tuỳ nữa
Tùy trường hợp
T k
Tùy thời điểm
Tốt

Tùy vào trường hợp