Có nên xem trọng bề ngoài và xem trong sự giàu sang phú quý không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Với góc nhìn của mình nó là có quan trọng, nhưng không phải là rất quan trọng, càng không phải quan trọng nhất.

Hình thức bên ngoài hay tiền bạc đều quan trọng. Đừng nói với tôi khi mua hàng bạn không hề quan tâm tới thiết kế bên ngoài của nó. Tương tự với việc chọn người yêu, bạn không quan tâm tới hình thức ư?

Trả lời

Với góc nhìn của mình nó là có quan trọng, nhưng không phải là rất quan trọng, càng không phải quan trọng nhất.

Hình thức bên ngoài hay tiền bạc đều quan trọng. Đừng nói với tôi khi mua hàng bạn không hề quan tâm tới thiết kế bên ngoài của nó. Tương tự với việc chọn người yêu, bạn không quan tâm tới hình thức ư?

Không vì quan trọng là nhân cách và nhân phẩm của người đó

Vẻ bề ngoài có quan trọng và nhất là khi vẻ bề ngòai đó được show ra với người khác thì đó là sự tôn trọng người khác, sự giàu sang phú quý cũng quan trọng vì nó thể hiện sự thành công của họ. Tuy nhiên quan trọng ko có nghĩa là nhìn vào đó mà đánh giá tất cả, nó chỉ là 1 yếu tố, cạnh các yếu tố khác là nhân cách và trí tuệ. Nhưng nếu 1 người có đủ tất cả thì thật tuyệt!

Chào bạn. Nếu như nói không coi trọng vẻ ngoài hay tiền thì câu đó quả thực là nói dối, đúng xã hội này hai thứ đó chúng ta phải coi trọng nhưng coi trọng ở mức độ nào thì lại khác ví dụ ta kết bạn thì tất nhiên một người bạn có vẻ ngoài dễ nhìn tất nhiên sẽ thích hơn nhưng nếu vẻ ngoài ấy đi kèm cùng nhiều thứ xấu xa ko thể nào chữa được thì khi đó ta sẽ mai giữ tình bạn đó ở mức sơ chứ quyết không thân
Không. Bề ngoài không nói lên được tất cả
Không bề ngoài không quyết định được gì chúng ta hãy xem xét nhân cách bên trong mỗi người

Có thể có nhưng 1 phần nhỏ k chi phối đến cách nhìn nhận 1 con người

K thực dụng nhưng phải thực tế 

Có. Vì hình thức giúp người khác có cảm hứng hơn trong mọi việc

Không, bề ngoài k quyết định đuoqjc gì cả

Không vì bề ngoài không nói lên được điều gì