Bài hát đang đứng top đầu trong Zing là bài nào?

  1. Âm nhạc

Từ khóa: 

âm nhạc

Đừng yêu nữa em mệt ròii

Trả lời

Đừng yêu nữa em mệt ròii

Đừng yêu nữa, em mệt rồi
Anh ơi anh ở lại
Đừng yêu em nữa mệt rồi
Đừng yêu nữa em mệt rồi
Đừng yêu nữa, em mệt rồi
Đừng yêu nữa, em mệt rồi
Đừng yêu nữa , em mệt rồi

Đừng yêu nữa , em mệt rồi

K biết