Ai là tác giả của bài thơ vội vàng?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

vội vàng

,

hỏi xoáy đáp hay

Xuân Diệu

Trả lời

Xuân Diệu

Xuân Diệu

''Vội vàng'' được in trong tập ''Thơ thơ'', là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám. ''Vội vàng'' là lời giụ giã hãy sống mãnh liệt, sống hết mình, hãy qúy trọng từng giây, từng phút của cuộc đời mình, nhất là những tháng năm tuổi trẻ của một hồn thờ yêu đời, ham sống đến cuồng nhiệt. Tư tưởng đó được thể hiện qua một hình thức nghệ thuật điêu luyện: sự kết hợp nhuần nhị giữa mạch cảm xúc và mạch luận lí, giọng điệu say mê, sôi nổi, những sáng tạo độc đáo về ngôn từ và hình ảnh thơ.