Khi xa quê các bạn thường nhớ đến gì đầu tiên?

Từ khóa: Tâm lý học
Cơm nhà do chính mẹ nấu

Trả lời

Cơm nhà do chính mẹ nấu
Nhớ mẹ. Nhớ ba
Bố mẹ
Bố mẹ và người yêu
Bố mẹ.người yêu

Nhớ gia đình

Gia đình
Nhớ mẹ nhất

Cha mẹ, nhà, rộng đồng, bạn bè và tất cả mọi người ở quê

Cha mẹ