Học đại học trường top có quan trọng không?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Theo nhiều người thì nó cũng sẽ quan trọng vì liên quan đến bằng cấp nhưng vơai cá nhân tôi thì học đâu k quan trọng mà quan trọng là bản thân mình có năng lực hay không

Trả lời

Theo nhiều người thì nó cũng sẽ quan trọng vì liên quan đến bằng cấp nhưng vơai cá nhân tôi thì học đâu k quan trọng mà quan trọng là bản thân mình có năng lực hay không

không. Mình nghĩ Trường nào cũng thế thôi. GV có tâm là được. bạn cố gắng là được. Bạn hỏi v thì k học đại học thì như thế nào???

Không.

Tùy sức học của mình

Tùy theo khả năng tài chính

Rất quan trọng khi xin việc, còn thực học của bạn như nào thì tạm chưa bàn đến.

Tùy vào từng người ạ
Tùy theo quan điểm thôi bn
Tùy theo quan điểm

Tùy theo quan điểm từng người