1. Blockchain

Giúp tôi hiểu về blockchain?

Từ khóa: blockchain

Câu hỏi được gộp với Blockchain là gì?

Blockchain là công nghệ cho phép mọi người gửi và nhận tiền điện tử như Bitcoin. Tuy nhiên, nó không chỉ là một hệ thống thanh toán.

Blockchain thú vị ở chỗ: Không có cá nhân hoặc cơ quan quyền lực nào có thể kiểm soát được nó! Mà các giao dịch sẽ được xác minh bởi người dùng trên cộng đồng trực tuyến.

Nói chung là blockchain nó giống kiểu sổ kế toán của các công ty ý (có thể xem được số dư tài khoản và các giao dịch đã được xảy ra). Khác ở chỗ là nó công khai nên ai cũng có thể xem được. => Đây cũng là điểm làm cho bitcoin trở nên có giá trị.

Trả lời

Blockchain là công nghệ cho phép mọi người gửi và nhận tiền điện tử như Bitcoin. Tuy nhiên, nó không chỉ là một hệ thống thanh toán.

Blockchain thú vị ở chỗ: Không có cá nhân hoặc cơ quan quyền lực nào có thể kiểm soát được nó! Mà các giao dịch sẽ được xác minh bởi người dùng trên cộng đồng trực tuyến.

Nói chung là blockchain nó giống kiểu sổ kế toán của các công ty ý (có thể xem được số dư tài khoản và các giao dịch đã được xảy ra). Khác ở chỗ là nó công khai nên ai cũng có thể xem được. => Đây cũng là điểm làm cho bitcoin trở nên có giá trị.

Blockchain có rất nhiều cách để hiểu, gửi bạn tham khảo các link bạn xem khái niệm nào phù hợp với bạn nhất nhé!

Blockchain gồm block (khối) và chain (chuỗi).

Bây giờ mình lấy ví dụ đơn giản như này nhé:

1. BLOCK:

Ở 1 cảng biển có chứa rất nhiều CONTAINER, trong container chứa rất nhiều BOX.

Tương tự Blockchain cũng thế:

CONTAINER = BLOCK

BOX = Các giao dịch

=> Đại khái là block chứa rất nhiều các giao dịch (Block càng lớn thì càng có thể chứa nhiều giao dịch)

2. CHAIN:

Hiểu đơn giản là 1 chuỗi các giao dịch là được.

Kiểu container đến điểm đầu tiên thu được vài boxes rồi nó sẽ di chuyển tới các điểm tiếp theo để thu hoạch các boxes tiếp theo.

Giao dịch trên đó có giá trị vì nó công khai cho toàn bộ mọi người thấy và người khác ko có quyền can thiệp. Chứ không như sổ sách ngầm trong công ty, chỉ có kế toán và các ban lãnh đạo biết, họ có thể khai khống và làm sai số để nộp lại cho bên thuế.

Hi bạn, mình có viết 1 bài giới thiệu khái quát về công nghệ Blockchain & những ứng dụng của nó trong lĩnh vực Marketing. Bạn có thể đọc tham khảo nhé:

Thân.

Hiểu đơn giản như này:

[block] — [block] — [block]

Các khối nối với nhau thì gọi là blockchain. Chain: Chuỗi.

Vậy trong block này có gì?

Dữ liệu - Dữ liệu gì? Bạn lưu gì thì nó ghi nấy thôi. Có thể là...

Ko
Ko biết

Ví Blockchain là 1 dạng ví Bitcoin trực tuyến được xây dựng dựa trên nền tảng web, người dùng có thể dễ dàng truy cập bằng bất kì các thiết bị điện tử có thể kết nối mạng như máy tính bàn, máy tính bảng hay điện thoại. Hiện nay, Blockchain là ví Bitcoin phổ biến nhất thế giới với hơn 60 triệu giao dịch, hơn 80 triệu ví và phục vụ tại hơn 120 quốc gia. Ví Blockchain ghi chép lại tất cả những giao dịch Bitcoin trên thị trường.

Ví Blockchain cho phép người dùng dễ dàng truy cập

K biết
Không biết