Giúp tôi hiểu về blockchain?

  1. Blockchain

Từ khóa: 

blockchain

Câu hỏi được gộp với Blockchain là gì?

Blockchain là công nghệ cho phép mọi người gửi và nhận tiền điện tử như Bitcoin. Tuy nhiên, nó không chỉ là một hệ thống thanh toán.

Blockchain thú vị ở chỗ: Không có cá nhân hoặc cơ quan quyền lực nào có thể kiểm soát được nó! Mà các giao dịch sẽ được xác minh bởi người dùng trên cộng đồng trực tuyến.

Nói chung là blockchain nó giống kiểu sổ kế toán của các công ty ý (có thể xem được số dư tài khoản và các giao dịch đã được xảy ra). Khác ở chỗ là nó công khai nên ai cũng có thể xem được. => Đây cũng là điểm làm cho bitcoin trở nên có giá trị.

Trả lời

Blockchain là công nghệ cho phép mọi người gửi và nhận tiền điện tử như Bitcoin. Tuy nhiên, nó không chỉ là một hệ thống thanh toán.

Blockchain thú vị ở chỗ: Không có cá nhân hoặc cơ quan quyền lực nào có thể kiểm soát được nó! Mà các giao dịch sẽ được xác minh bởi người dùng trên cộng đồng trực tuyến.

Nói chung là blockchain nó giống kiểu sổ kế toán của các công ty ý (có thể xem được số dư tài khoản và các giao dịch đã được xảy ra). Khác ở chỗ là nó công khai nên ai cũng có thể xem được. => Đây cũng là điểm làm cho bitcoin trở nên có giá trị.

Blockchain có rất nhiều cách để hiểu, gửi bạn tham khảo các link bạn xem khái niệm nào phù hợp với bạn nhất nhé!

Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số được phân chia hay dễ hiểu hơn là cơ sở dữ liệu trong một mạng. Sổ cái được chia sẻ cho những người tham gia vào mạng lưới. Điều này cho thấy rằng trong toàn bộ hệ thống không phải chỉ có một vị trí duy nhất, một tài liệu có thể làm căn cứ đáng tin (authority) duy nhất, vì những lần sao chép cùng một phiên bản sổ cái được đặt ở nhiều nơi.
Tất cả các bản sao này được cập nhật khi dữ liệu hoặc giao dịch mới được ghi vào blockchain thông qua sự đồng thuận của tất cả mọi người tham gia. Người đào có trách nhiệm phê duyệt các giao dịch và giám sát mạng bằng cách giải quyết các công thức tinh vi với sự trợ giúp của máy tính. Nó là một hệ thống ngang hàng P2P, loại bỏ tất cả mọi khâu trung gian, làm tăng cường an ninh, minh bạch và sự ổn định cũng như giảm thiểu chi phí và lỗi do con người gây ra.
Bằng cách cho phép phân phối các thông tin kỹ thuật số nhưng không được sao chép, công nghệ blockchain đã tạo ra xương sống cho một loại hình Internet mới.
Trong cuốn sách Blockchain Revolution (2016), Don & Alex Tapscott đã nhận định rằng: "Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số không thể bị phá hỏng của các giao dịch kinh tế, có thể được lập trình để ghi lại không chỉ những giao dịch tài chính mà có thể ghi lại tất cả mọi thứ có giá trị".

Blockchain gồm block (khối) và chain (chuỗi).

Bây giờ mình lấy ví dụ đơn giản như này nhé:

1. BLOCK:

Ở 1 cảng biển có chứa rất nhiều CONTAINER, trong container chứa rất nhiều BOX.

Tương tự Blockchain cũng thế:

CONTAINER = BLOCK

BOX = Các giao dịch

=> Đại khái là block chứa rất nhiều các giao dịch (Block càng lớn thì càng có thể chứa nhiều giao dịch)

2. CHAIN:

Hiểu đơn giản là 1 chuỗi các giao dịch là được.

Kiểu container đến điểm đầu tiên thu được vài boxes rồi nó sẽ di chuyển tới các điểm tiếp theo để thu hoạch các boxes tiếp theo.

Giao dịch trên đó có giá trị vì nó công khai cho toàn bộ mọi người thấy và người khác ko có quyền can thiệp. Chứ không như sổ sách ngầm trong công ty, chỉ có kế toán và các ban lãnh đạo biết, họ có thể khai khống và làm sai số để nộp lại cho bên thuế.

Hi bạn, mình có viết 1 bài giới thiệu khái quát về công nghệ Blockchain & những ứng dụng của nó trong lĩnh vực Marketing. Bạn có thể đọc tham khảo nhé:

Thân.

Hiểu đơn giản như này:

[block] — [block] — [block]

Các khối nối với nhau thì gọi là blockchain. Chain: Chuỗi.

Vậy trong block này có gì?

Dữ liệu - Dữ liệu gì? Bạn lưu gì thì nó ghi nấy thôi. Có thể là...

Ko
Ko biết

Ví Blockchain là 1 dạng ví Bitcoin trực tuyến được xây dựng dựa trên nền tảng web, người dùng có thể dễ dàng truy cập bằng bất kì các thiết bị điện tử có thể kết nối mạng như máy tính bàn, máy tính bảng hay điện thoại. Hiện nay, Blockchain là ví Bitcoin phổ biến nhất thế giới với hơn 60 triệu giao dịch, hơn 80 triệu ví và phục vụ tại hơn 120 quốc gia. Ví Blockchain ghi chép lại tất cả những giao dịch Bitcoin trên thị trường.

Ví Blockchain cho phép người dùng dễ dàng truy cập

K biết