Trí tuệ nhân tạo được hiểu một cách dễ nhất là như thế nào?

  1. Trí tuệ nhân tạo

Từ khóa: 

trí tuệ nhân tạo

Có một câu đùa vui thế này: trong quá trình nỗ lực làm cho máy bắt chước được con người, cứ khi nào có thêm một tác vụ mới có thể được giải quyết bởi máy tính, thì tác vụ đó ko còn được coi là biểu hiện của thông minh nữa. Ví dụ như lập trình cho tên lửa tầm nhiệt, các bài toán tìm đường đi ngắn nhất, hoặc những trò chơi như pacman, atari, pong, hay trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu cho sẵn, cũng đã từng được cho là nếu giải được thì sẽ đạt được trí thông minh như con người. Nhưng mỗi khi giải được một bài toán, lại xuất hiện những bài toán mới khó hơn, mà phương pháp cũ không thể áp dụng được. Ví dụ như năm 1996, khi IBM Deep Blue thắng được đại kiện tướng cờ vua Garry Kasparov, người ta đã cho rằng thế là thông minh lắm rồi, và đem nó đi thách đấu với cờ vây. Nhưng hóa ra cờ vây phức tạp hơn nhiều. Phải mất thêm 20 năm nữa, đến 2016, với một cách tiếp cận khác (cũng ko hoàn toàn khác, vì có kế thừa thuật toán trong Deep Blue, nhưng kết hợp thêm với những thuật toán khác nữa), DeepMind AlphaGo mới chinh phục được trò chơi 4000 năm tuổi này. Phương pháp trong AlphaGo hóa ra lại có thể áp dụng cho những bài toán khác, như nhận diện chữ viết, khuôn mặt, giọng nói, tóm tắt văn bản, dịch văn bản, thậm chí là sinh ra những hình ảnh hoặc âm nhạc mới, mà trước đó đã được cho là bất khả thi với phương pháp lập trình cũ (hard code). Thế nhưng người ta vẫn tiếp tục đặt ra những mục tiêu xa hơn, tiệm cận hơn với khả năng của con người. Vì 1 con AI hiện tại chưa thể làm tất cả các việc như 1 con người bth (1 ng có thể vừa biết lái xe vừa biết chẩn đoán bệnh, nhưng AI trong Tesla thì không thể đem đi đọc phim X quang như con AI mới ra của bác Vượng). Vậy nên, người ta vẫn tiếp tục nghiên cứu ~~

Nói tóm lại, trí tuệ nhân tạo là ngành cố gắng tái tạo năng lực thông minh của con người bằng máy tính, và có thể là hơn thế nữa...

Trả lời

Có một câu đùa vui thế này: trong quá trình nỗ lực làm cho máy bắt chước được con người, cứ khi nào có thêm một tác vụ mới có thể được giải quyết bởi máy tính, thì tác vụ đó ko còn được coi là biểu hiện của thông minh nữa. Ví dụ như lập trình cho tên lửa tầm nhiệt, các bài toán tìm đường đi ngắn nhất, hoặc những trò chơi như pacman, atari, pong, hay trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu cho sẵn, cũng đã từng được cho là nếu giải được thì sẽ đạt được trí thông minh như con người. Nhưng mỗi khi giải được một bài toán, lại xuất hiện những bài toán mới khó hơn, mà phương pháp cũ không thể áp dụng được. Ví dụ như năm 1996, khi IBM Deep Blue thắng được đại kiện tướng cờ vua Garry Kasparov, người ta đã cho rằng thế là thông minh lắm rồi, và đem nó đi thách đấu với cờ vây. Nhưng hóa ra cờ vây phức tạp hơn nhiều. Phải mất thêm 20 năm nữa, đến 2016, với một cách tiếp cận khác (cũng ko hoàn toàn khác, vì có kế thừa thuật toán trong Deep Blue, nhưng kết hợp thêm với những thuật toán khác nữa), DeepMind AlphaGo mới chinh phục được trò chơi 4000 năm tuổi này. Phương pháp trong AlphaGo hóa ra lại có thể áp dụng cho những bài toán khác, như nhận diện chữ viết, khuôn mặt, giọng nói, tóm tắt văn bản, dịch văn bản, thậm chí là sinh ra những hình ảnh hoặc âm nhạc mới, mà trước đó đã được cho là bất khả thi với phương pháp lập trình cũ (hard code). Thế nhưng người ta vẫn tiếp tục đặt ra những mục tiêu xa hơn, tiệm cận hơn với khả năng của con người. Vì 1 con AI hiện tại chưa thể làm tất cả các việc như 1 con người bth (1 ng có thể vừa biết lái xe vừa biết chẩn đoán bệnh, nhưng AI trong Tesla thì không thể đem đi đọc phim X quang như con AI mới ra của bác Vượng). Vậy nên, người ta vẫn tiếp tục nghiên cứu ~~

Nói tóm lại, trí tuệ nhân tạo là ngành cố gắng tái tạo năng lực thông minh của con người bằng máy tính, và có thể là hơn thế nữa...

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo (tiếng Anh: artificial intelligence hay machine intelligence, thường được viết tắt là AI) là trí tuệ được biểu diễn bởi bất cứ một hệ thống nhân tạo nào. Thuật ngữ này thường dùng để nói đến các máy tính có mục đích không nhất định và ngành khoa học nghiên cứu về các lý thuyết và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo.

Nguồn: Wikipedia

Là tạo ra một phiên bản làm việc giống bộ não con người bằng máy tính.
sẵn có
Có sẵn

Lập trình sẵn

Có sẵn

Là được tạo lập sẵn

có sẵn

Có sẵn