Trí tuệ nhân tạo là tác động bởi con người?

  1. Trí tuệ nhân tạo

Từ khóa: 

trí tuệ nhân tạo

Theo mình thì mình chưa hiểu ý của bạn? Bạn muốn hỏi về định nghĩa, bản chất,.. hay là muốn bàn về vấn đề gì? Bạn nên thêm phần mô tả nữa.

Câu trên cũng không đúng về mặt ngữ pháp. 

Trả lời

Theo mình thì mình chưa hiểu ý của bạn? Bạn muốn hỏi về định nghĩa, bản chất,.. hay là muốn bàn về vấn đề gì? Bạn nên thêm phần mô tả nữa.

Câu trên cũng không đúng về mặt ngữ pháp. 

Đúng
đúng
Đúg
👍

Chí phải

Dúng
Đúng
Đúng
Đúng