Cách nào để giữ bình tĩnh khi nóng giận, khi bực bội rất dễ nói lời khó nghe làm tổn thương người khác và có thể là chính mình?

  1. Tâm lý học

2559
Từ khóa: 

cách giữ bình tĩnh

,

tâm lý học

Có một cách là suy nghĩ ta là bậc đại nhân ta đúng còn người làm ta bực bội kia là kẻ tiểu nhân kẻ làm sai ta cần gì phải chấp rồi giữ im lặng sau khi lấy được bình tĩnh rồi thì phải cần suy nghĩ lại ai đúng ai sai rồi gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi ngay
Trả lời
Có một cách là suy nghĩ ta là bậc đại nhân ta đúng còn người làm ta bực bội kia là kẻ tiểu nhân kẻ làm sai ta cần gì phải chấp rồi giữ im lặng sau khi lấy được bình tĩnh rồi thì phải cần suy nghĩ lại ai đúng ai sai rồi gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi ngay
Hãy ngồi xuống nhấp ngụm trà lấy sức cãi tiếp ;)))
Bạn đọc bài này và thử xem

Đang bực thì lsao mà kìm dk :v

im lặng là tốt nhất