Công nghệ 5.0 và công nghệ 4.0 có ưu nhược gì?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

Ưu: nhanh, nhạy bén

Nhược: những ưu điểm bị kẻ xấu sử dụng hòng trục lợi

Trả lời

Ưu: nhanh, nhạy bén

Nhược: những ưu điểm bị kẻ xấu sử dụng hòng trục lợi

Phát triển hơn
Phát triển
Rất phát triển

rất phát triển

Quá phát truển