1. Kỹ năng mềm

Có 3 con chó,đi trên 1 cái cầu : con chó 1 lông đỏ, con chó 2 lông trắng, con chó 3 lông đen.hỏi con chó lông nào rơi xuống nước????

Từ khóa: kỹ năng mềm
Đi trên cầu đã rơi bao giờ đâu

Trả lời

Đi trên cầu đã rơi bao giờ đâu