Để phát triển bản thân và chạy kịp với thời gian thì cần phải làm gì?

Từ khóa: Kỹ năng mềm

bạn cứ việc hết sức tự mình phát triển đặt ra các mốc thời gian và hoàn thành đúng như vậy, nhưng hãy nhớ bạn cần thời gian chứ không phải chạy đua với nó, khi nào quả chín ắt sẽ tự chín đừng ép quả chín sớm mà lìa cành.

Trả lời

bạn cứ việc hết sức tự mình phát triển đặt ra các mốc thời gian và hoàn thành đúng như vậy, nhưng hãy nhớ bạn cần thời gian chứ không phải chạy đua với nó, khi nào quả chín ắt sẽ tự chín đừng ép quả chín sớm mà lìa cành.

Ngoài học hỏi trên sách vở chúng ta cần học hỏi cái hay cái đẹp của người khác để hoàn thiện và phát triển bản thân
Học

Ra ngoài giao lưu và trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, còn cách học nào tốt hơn việc thực chiến ư???

Thì bạn phải sắp xếp thời gian một cách hợp lý........

tìm hiểu xem mình có ưu điểm gì và phát huy tối đa nó

Đặt mục tiêu

Xác định thời gian hoàn thành

Kiên nhẫn theo đuổi, kiên trì và bền chí

Ko ngừng học hỏi

Học và học mãi

học và học mãi

Hoàn thiện bản thân mỗi ngày