Tác giả bài hát "Nơi đảo xa" là ai?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Nhạc sĩ Thế Song
Trả lời
Nhạc sĩ Thế Song
Nhạc sỹ Thế Song
Nhạc sĩ Thế Song

Nhạc sỹ Thế Song