1. Hỏi xoáy Đáp hay

Tác giả bài hát "Nơi đảo xa" là ai?

Từ khóa: hỏi xoáy đáp hay
Nhạc sĩ Thế Song

Trả lời

Nhạc sĩ Thế Song
Nhạc sỹ Thế Song
Nhạc sĩ Thế Song

Nhạc sỹ Thế Song