1. Lịch sử

Tại sao Nguyễn Huệ lại không có tên trong lịch sử triều Nguyễn?

Tại sao Nguyễn Huệ thuộc dòng họ Nguyễn nhưng khi lên ngôi vua lại không được ấn định trong lịch sử là triều Nguyễn? Gia Long lập ra triều Nguyễn đầu tiên năm 1802?

Từ khóa: nguyễn huệ, nhà nguyễn, lịch sử việt nam, quang trung, tinh hoa việt nam, lịch sử

Nguyễn Huệ (Hồ Thơm) đổi họ đổi tên để tránh sự dò xét của quân Nguyễn vì đã từng là học trò cưng của một nhân sĩ có tư tưởng phản kháng đương thời là giáo Hiến. Giáo Hiến có người bạn rất thân, thuộc hàng “tứ trụ đại thần” (Nội hữu) dưới triều Võ Vương là Trương Văn Hạnh. Trương Văn Hạnh lúc bấy giờ chống lại sự lộng quyền của Trương Phúc Loan (cậu vua). Sau Trương Phúc Loan giết Trương Văn Hạnh, giáo Hiến thương tiếc người bạn tri kỷ, lại ngại sẽ có ngày đến lượt mình bị hại, nên đã bỏ Phú Xuân (Huế) vào sống ở ấp Yên Thái (Quy Nhơn), mở lớp dạy học. Trong số học trò có 3 anh em nhà Tây Sơn. Để tránh sự dòm ngó của quân Nguyễn lúc ban đầu khi thanh thế chưa lớn, có thể bất lợi, anh em Tây Sơn đổi từ họ Hồ sang họ Nguyễn.

Trả lời

Nguyễn Huệ (Hồ Thơm) đổi họ đổi tên để tránh sự dò xét của quân Nguyễn vì đã từng là học trò cưng của một nhân sĩ có tư tưởng phản kháng đương thời là giáo Hiến. Giáo Hiến có người bạn rất thân, thuộc hàng “tứ trụ đại thần” (Nội hữu) dưới triều Võ Vương là Trương Văn Hạnh. Trương Văn Hạnh lúc bấy giờ chống lại sự lộng quyền của Trương Phúc Loan (cậu vua). Sau Trương Phúc Loan giết Trương Văn Hạnh, giáo Hiến thương tiếc người bạn tri kỷ, lại ngại sẽ có ngày đến lượt mình bị hại, nên đã bỏ Phú Xuân (Huế) vào sống ở ấp Yên Thái (Quy Nhơn), mở lớp dạy học. Trong số học trò có 3 anh em nhà Tây Sơn. Để tránh sự dòm ngó của quân Nguyễn lúc ban đầu khi thanh thế chưa lớn, có thể bất lợi, anh em Tây Sơn đổi từ họ Hồ sang họ Nguyễn.

Theo một số tư liệu thì Nguyễn Huệ vốn gốc họ Hồ, sau này mới đổi thành họ Nguyễn. Cũng có tư liệu nói, Nguyễn Huệ vốn có tên Hồ Thơm.

Quang Trung hay Nguyễn Huệ là vua của nhà Tây Sơn chứ ko phải là vua của triều Nguyễn, trên thực tế 2 đội này cực kỳ ghét nhau, đánh nhau chối chết ko biết bao nhiêu lần.

Triều Nguyễn chỉ là tên một triều đại. Có thể hoặc ko trùng với họ của Vua, như bên Trung Quốc Vua Tống họ Triệu, vua Đường họ Lý,.... chẳng hạn. Ở Việt Nam thì có lệ tên triều đại vua thường trùng với họ vua, như Vua họ Lý đặt triều đại là nhà Lý, vua nhà Trần họ Trần. Bởi vậy mới có tiền Lê, hậu Lê.

Vua Quang Trung tuy họ Nguyễn nhưng tên triều đại là Tây Sơn. Lịch sử là ... - nhà Hậu Lê - nhà Tây Sơn - nhà Nguyễn. Vua Quang Trung thuộc giai đoạn nhà Tây Sơn.

Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế năm 1802 lấy niên hiệu là Gia Long, nên năm này đc lấy là năm thành lập triều đại nhà Nguyễn.