Ai phát minh ra điện thoại?

Ai là người phát minh ra điện thoại ?
Từ khóa: điện thoại, phát minh, Hỏi xoáy Đáp hay

Nikola tesla 100 năm trước

Trả lời

Nikola tesla 100 năm trước

Alexander Graham Bell và Antonio Meucci

Alexander Graham Bell và Antonio Meucci
Alexander Graham Bell và Antonio Meucci