Có câu nói rằng nếu Nguyễn Huệ là hổ thì Nguyễn Ánh là rồng liệu có đúng?

Từ khóa: Lịch sử
Mình không thích nguyễn ánh cho lắm vì mình nghe nói ông ta là kẻ tiểu nhân cõng rắn cắn gà nhà chỉ toàn dựa vào may mắn mới thoát được vua Quang Trung cuối cũng cũng nhờ may mắn mới được lên làm vua, nên mình không phục kết cục ấy.

Trả lời

Mình không thích nguyễn ánh cho lắm vì mình nghe nói ông ta là kẻ tiểu nhân cõng rắn cắn gà nhà chỉ toàn dựa vào may mắn mới thoát được vua Quang Trung cuối cũng cũng nhờ may mắn mới được lên làm vua, nên mình không phục kết cục ấy.

theo mình là đúng á bạn

Theo mình thì ko đúng. Bởi lẽ, xét cho tới cùng thì Nguyễn Huệ mới là người làm tất cả: đánh đổ các tập đoàn phong kiến, đánh đuổi giặc ngoại xâm,.... Còn Nguyễn Ánh chỉ có 1 công lao duy nhất: lật đổ Tây Sơn (tức là "ăn cướp")!

Mình cũng có suy nghĩ là nguyễn ánh thực sự không phải người xấu, ông cũng vì báo thù tây sơn nên mới làm vậy gia tộc ông bị tây sơn giết sạch mồ mã họ nguyễn thì bị san phẳng hết đã vậy ông còn bị truy cùng giết tận ai trong hoàn cảnh đó mà chẳng muốn báo thù.

Song mình cũng thấy ông là một con người hiệp nghĩa, khí chất ngút trời bằng chứng là nhờ khí chất đó mà ông đã thu phục được rất nhiều nhân tài trong đó có người của vua Quang Trung.

Mình xin lấy một bài thơ như thế này.

Một hổ một rồng tiến vào nam

Long tranh hổ đấu suốt đời dài

Chỉ tiếc mệnh trời không cãi được

Hổ nằm xuống đất rồng bay thanh thiên

Non sông thống nhất nhân dân ổn yên

Chỉ còn để lại bài học ngàn năm nữa

Mặc cho kể sau giữ vững âu vàng.

Ko.