Sự thật kinh tởm nào mà bạn được biết?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Là con người là loài độc ác và đáng sợ.

We're normally killers.

Trả lời

Là con người là loài độc ác và đáng sợ.

We're normally killers.