Hãy tóm tắt ngắn gọn cuốn sách SAPIENS - Lược sử loài người, tóm tắt làm sao ai đọc cũng hiểu?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Sách này viết về quá trình tiến hóa của con người và bày tỏ sự lo lắng của tác giả về đích đến của sự tiến hóa đó

Trả lời

Sách này viết về quá trình tiến hóa của con người và bày tỏ sự lo lắng của tác giả về đích đến của sự tiến hóa đó