Biến thái có dành cho phụ nữ không, hay chỉ dành cho đàn ông?

  1. Tình dục

Từ khóa: 

quấy rối tình dục

,

tình dục

Có, biến thái dùng được cho cả phụ nữ, đàn ông và con vật. Đối với con vật thì biến thái là quá trình biến đổi từ trạng thái này sang một trạng thái hoàn toàn khác. Áp dụng điều này lên con người thì biến thái ở người là có những hành động, suy nghĩ, hành vi trái với thuần phong mỹ tục, lệch với tiêu chuẩn văn hóa. Việc bạn đánh đập một đứa trẻ hay một con chó thì đó cũng là người biến thái. Việc giết người cũng là hành động biến thái. Việc sàm sỡ hay lấy đồ lót của người khác là hành động biến thái. Có thể hiểu biến thái là những hành vi khác người, sai lệch tiêu chuẩn đạo đức, thuần phong mỹ tục và văn hóa đúng đắn.

Trả lời

Có, biến thái dùng được cho cả phụ nữ, đàn ông và con vật. Đối với con vật thì biến thái là quá trình biến đổi từ trạng thái này sang một trạng thái hoàn toàn khác. Áp dụng điều này lên con người thì biến thái ở người là có những hành động, suy nghĩ, hành vi trái với thuần phong mỹ tục, lệch với tiêu chuẩn văn hóa. Việc bạn đánh đập một đứa trẻ hay một con chó thì đó cũng là người biến thái. Việc giết người cũng là hành động biến thái. Việc sàm sỡ hay lấy đồ lót của người khác là hành động biến thái. Có thể hiểu biến thái là những hành vi khác người, sai lệch tiêu chuẩn đạo đức, thuần phong mỹ tục và văn hóa đúng đắn.

Biến thái theo quan điểm của mình thì có 2 góc độ
1. Về nghĩa bóng, nghĩa rộng: Trong môn văn thì có nghĩa là: "Những nhà văn biến những sắc thái thành..."
2. Về nghĩa đen, nghĩa hẹp: thì dùng được cho cả hai giới nam và nữ vì con trai làm những việc như sàm sỡ, lấy quần áo lót thì đương nhiên gọi là biến thái nhưng con gái mà trộm quần lót, làm những việc không hay, không tốt cũng gọi là biến thái.