Bạn có biết Bình Định có món ăn đặc sản nào không?

  1. Ẩm thực

Từ khóa: 

ẩm thực

Nem chả chợ Huyện (Tuy Phước) rất ngon, nhưng phải mua ở đúng nhà Bảy Liêm và Bốn Lai.

Bánh hỏi lòng heo là món ăn sáng nổi tiếng. Ngoài ra còn có bánh canh chả cá (chung cho mấy tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ). Quy nhơn có bánh xèo tôm nhảy và bún cá ngừ.

Ngoài ra còn có bánh ít lá gai và bánh hồng.

Trả lời

Nem chả chợ Huyện (Tuy Phước) rất ngon, nhưng phải mua ở đúng nhà Bảy Liêm và Bốn Lai.

Bánh hỏi lòng heo là món ăn sáng nổi tiếng. Ngoài ra còn có bánh canh chả cá (chung cho mấy tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ). Quy nhơn có bánh xèo tôm nhảy và bún cá ngừ.

Ngoài ra còn có bánh ít lá gai và bánh hồng.

Nem chợ Huyện, bánh ít lá gai
Nem chợ Huyện, bánh ít lá gai, bánh hồng...
Nem chợ Huyện, ngon lém 😋
Chả cá
Nem chợ Huyện
Bún chả cá
Bánh xèo tôm nhảy
Bánh hỏi