Cuộc sống càng phát triển, công nghệ số bùng nổ thì con người càng trở nên vô cảm với nhau hơn?

  1. Phong cách sống

Có ý kiến cho rằng: “Cuộc sống càng phát triển, công nghệ số bùng nổ thì con người càng trở nên vô cảm với nhau hơn???”

Suy nghĩ của các bạn như thế nào?

Từ khóa: 

bệnh vô cảm

,

phong cách sống

Mình nghĩ người ta cảm thấy an toàn hơn khi giao tiếp với người khác thông quan internet nên thấy ngại khi tiếp xúc trực tiếp với người khác, thế nên nhiều thanh niên chém gió thành thần trên facebook nhưng vẫn kêu ế, k biết tán gái, đi xin việc vẫn kêu yếu kỹ năng mềm đủ kiểu, và đi chơi với bạn bè thì luôn cảm thấy cmt trên fb vẫn vui hơn

Trả lời

Mình nghĩ người ta cảm thấy an toàn hơn khi giao tiếp với người khác thông quan internet nên thấy ngại khi tiếp xúc trực tiếp với người khác, thế nên nhiều thanh niên chém gió thành thần trên facebook nhưng vẫn kêu ế, k biết tán gái, đi xin việc vẫn kêu yếu kỹ năng mềm đủ kiểu, và đi chơi với bạn bè thì luôn cảm thấy cmt trên fb vẫn vui hơn

Một đám bạn ngồi với nhau mà mỗi đứa ôm 1 cái điện thoại....:(
Bấm đt ở mọi nơi là điển hình
Vì cái tôi lớn lười giao tiếp