Hổ mang bò lên núi hay hổ mang bò lên núi ??

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Con rắn hổ mang đang bò lên núi, con hổ đang mang con bò lên núi 😂😂

Trả lời

Con rắn hổ mang đang bò lên núi, con hổ đang mang con bò lên núi 😂😂

2602e19b8442753c2624b85e75da5ee4
Là hổ mang bò lên núi chứ không phải hổ mang bò lên núi đâu!