Bạn yêu thích thể loại Văn học nào nhất?

  1. Nghệ thuật

  2. Sách

  3. Sáng tác

Từ khóa: 

nghệ thuật

,

sách

,

sáng tác

Cá nhân mình thì thích văn học Nga nhất, sau nhiều lần suy nghĩ cân đo đong đếm. Văn học nga đẹp, rất đẹp, ngôn từ đầy sống động, bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt vời. Những câu chuyện được kể cũng rất có chiều sâu,  đã đọc truyện nga là chắc chắn bạn phải suy nghĩ, thực sự đọc chứ không thể cứ đọc ào ào cho xong được. Mình thích đọc nhất truyện của Dostoevsky, truyện của ông đọc mình k thể rời mắt ra được, những ý tưởng trong cuốn sách xung đột với những nguyên tắc, suy nghĩ trong mình, làm mình phải đánh giá thật kĩ vấn đề 🥰
Trả lời
Cá nhân mình thì thích văn học Nga nhất, sau nhiều lần suy nghĩ cân đo đong đếm. Văn học nga đẹp, rất đẹp, ngôn từ đầy sống động, bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt vời. Những câu chuyện được kể cũng rất có chiều sâu,  đã đọc truyện nga là chắc chắn bạn phải suy nghĩ, thực sự đọc chứ không thể cứ đọc ào ào cho xong được. Mình thích đọc nhất truyện của Dostoevsky, truyện của ông đọc mình k thể rời mắt ra được, những ý tưởng trong cuốn sách xung đột với những nguyên tắc, suy nghĩ trong mình, làm mình phải đánh giá thật kĩ vấn đề 🥰

Thể loại văn học thì mình thích tiểu thuyết, thơ và hồi kí 😊

Mình đặc biệt thích các tác phẩm kinh điển hehe. Mọi người có cuốn gì tâm đắc giới thiệu mình với nhen :3