Mong được mọi người giải đáp : Nguyên tắc chung để thiết kế một sản phẩm đa phương tiện gôm những gì ? Mạng xã hội có phải là một sản phẩm đa phương tiện hay không?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Truyền thông đa phương tiện

Em rất mong được mọi người giải đáp những thắc mắc này ạ. Cảm ơn mọi người nhiều.

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

truyền thông đa phương tiện

Sản phẩm đa phương tiện: là sản phẩm được tạo bằng máy tính và phần mềm máy tính. Nguyên tắc chung để thiết kế một sản phẩm đa phương tiện là có nội dung rõ ràng, dễ tiếp cận.

Và Mạng xã hội cũng là một sản phẩm đa phương tiện nha.

Trả lời

Sản phẩm đa phương tiện: là sản phẩm được tạo bằng máy tính và phần mềm máy tính. Nguyên tắc chung để thiết kế một sản phẩm đa phương tiện là có nội dung rõ ràng, dễ tiếp cận.

Và Mạng xã hội cũng là một sản phẩm đa phương tiện nha.

Ý là truyền thông đa phương tiện?