Sinh viên tốt nghiệp ngành Việt Nam học có thể làm hướng dẫn viên du lịch được không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Với kiến thức về Việt Nam học đã được đào tạo, sinh viên có thể trở thành người hướng dẫn, giới thiệu cho khách du lịch trong và ngoài nước tham quan các danh lam thắng cảnh và các di tích lịch sử trên khắp mọi miền của tổ quốc, giúp cho du khách thấy được những cảnh đẹp hùng vĩ, thơ mộng của của đất nước Việt Nam. Cử nhân ngành Việt Nam học cũng là người có khả năng giúp cho du khách hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng hơn bốn nghìn năm xây dựng và đấu tranh bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam.
Trả lời
Với kiến thức về Việt Nam học đã được đào tạo, sinh viên có thể trở thành người hướng dẫn, giới thiệu cho khách du lịch trong và ngoài nước tham quan các danh lam thắng cảnh và các di tích lịch sử trên khắp mọi miền của tổ quốc, giúp cho du khách thấy được những cảnh đẹp hùng vĩ, thơ mộng của của đất nước Việt Nam. Cử nhân ngành Việt Nam học cũng là người có khả năng giúp cho du khách hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng hơn bốn nghìn năm xây dựng và đấu tranh bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam.