[GÓC ĐỐ VUI] Trên bằng da, dưới bằng da, đút vào thì ấm rút ra lạnh lùng là cái gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

đố vui

,

hỏi xoáy đáp hay

cái mồm

Trả lời

cái mồm

Sao tôi lại nghĩ cái khác nhỉ.

😅

Đôi găng tay da. ?

Đôi giầy

thề luôn không trong sáng đọc cái hiểu lầm ngay!

nhưng em là con người trong sáng

đáp án là lưỡi