Hán Nôm giúp bạn hiểu được những gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Học Hán Nôm mang lại cho bạn nhiều thứ: - Hán Nôm giúp bạn “đi về” một nền văn hóa xưa mà người đời nay ít ai hiểu được. - Cung cấp cho bạn nguồn tri thức cổ học quý giá trên nhiều khía cạnh: thiên văn, lịch sử, địa lý, triết học, đạo đức,... - Cung cấp cho bạn cách khai thác nguồn văn bản cổ (bia đá, sắc phong, gia phả,...). - Hiểu được lễ nghi hình phạt, thời cổ xưa. - Biết được tri thức về một nền khoa cử, phật học, Nho gia,... - Đối chiếu cổ kim xem những gì còn hay mất
Trả lời
Học Hán Nôm mang lại cho bạn nhiều thứ: - Hán Nôm giúp bạn “đi về” một nền văn hóa xưa mà người đời nay ít ai hiểu được. - Cung cấp cho bạn nguồn tri thức cổ học quý giá trên nhiều khía cạnh: thiên văn, lịch sử, địa lý, triết học, đạo đức,... - Cung cấp cho bạn cách khai thác nguồn văn bản cổ (bia đá, sắc phong, gia phả,...). - Hiểu được lễ nghi hình phạt, thời cổ xưa. - Biết được tri thức về một nền khoa cử, phật học, Nho gia,... - Đối chiếu cổ kim xem những gì còn hay mất