Làm cách nào để hiểu con gái?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hiểu được thì tui đã không ế =)))
Trả lời
Hiểu được thì tui đã không ế =)))